کمیته عالی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) شرکت گهرروش در تاریخ 98/10/10 برگزار گردید. در این کمیته که به صورت یک سیکل تابت برگزار می گردد مسائل مهم و مدیریتی در زمینه (HSE) با حضور مهندس بابک نکویی معاونت محترم بهره برداری و مهندسحمید محمودیان معاونت محترم منابع انسانی ، مدیران کارخانه ها ،رییس و سرپرستان ایمنی کارخانه ها برررسی شده و در مورد مسائل و مشکلات تصمیم گیری و ارائه راهکار می شود .

 

تماس با ما

  آدرس : كيلومتر ۵۵ جاده سیرجان - شیراز

  صندوق پستی : ۷۸۱۸۵/۵۱۹

  تلفن : ۴۱۴۲۳۲۳۸ - ۰۳۴

  روابط عمومي : ۴۱۴۲۳۶۰۱ - ۰۳۴ 

  فکس :۴۲۲۵۱۰۳۳۸ - ۰۳۴

  info@grsco.ir

 

 

 

Template Design:Dima Group