در تاریخ دیماه 1378 شرکت گهرروش سیرجان با شماره ثبت 1071 در دفتر ثبت اسناد شرکتهای شهرستان سیرجان تشکیل گردید.نحوه سهامداران شرکت در آن زمان به صورت 51درصد شرکت تعاونی گهرعمران و 49درصد پرسنل شاغل در کارخانجات خطوط 1و2 (تغلیظ) بوده است.

تماس با ما

  آدرس : كيلومتر ۵۵ جاده سیرجان - شیراز

  صندوق پستی : ۷۸۱۸۵/۵۱۹

  تلفن : ۴۱۴۲۳۲۳۸ - ۰۳۴

  روابط عمومي : ۴۱۴۲۳۶۰۱ - ۰۳۴ 

  فکس :۴۲۲۵۱۰۳۳۸ - ۰۳۴

  info@grsco.ir

 

 

 

Template Design:Dima Group