معاونت بهره برداری و عضو هیات مدیره

(مهندس بابک نکویی)

 

معاونت مالي بازرگاني

(مهندس بهروز شادبخش)

 

معاونت سرمایه انساني

(مهندس حميد محموديان)

 

مدير روابط عمومی

(مهندس محمدفروغی)


 مدير كارخانه تغليظ

(مهندس مهرداد ميرشاهي)


 مدير كارخانه غبار

(مهندس قاسم پورجعفر)


 مدير كارخانه پليكام

(مهندس سجاد حيدرآبادي)

 

مدیرپروژه کارخانه بازیابی هماتیت

(مهندس شهرام کامیاب)


مدير كارخانه كنسانتره 5 و6

(مهندس ميثم باراني)


 مدير انبار و سفارشات

(مهندس امين ناصرعلوي)


 مديردفتر فنی

(مهندس محمد ابراهيم تدين)


 رئيس واحد ايمني بهداشت

(مهندس حسين سون)


 رئيس واحد IT

(مهندس سيد محمد شهيدي)


 مدير بازرگاني

(مهندس رضا خوارزمي)

 

 مدیر پروژه کارخانه هماتیت کاویان

(مهندس شهرام کامیاب)

 

مدیر امور حقوقی

(مهندس امین زینلی) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

  آدرس : كيلومتر ۵۵ جاده سیرجان - شیراز

  صندوق پستی : ۷۸۱۸۵/۵۱۹

  تلفن : ۴۱۴۲۳۲۳۸ - ۰۳۴

  روابط عمومي : ۴۱۴۲۳۶۰۱ - ۰۳۴ 

  فکس :۴۲۲۵۱۰۳۳۸ - ۰۳۴

  info@grsco.ir

 

 

 

Template Design:Dima Group