983441423601+

 

همزمان با 15 اسفند روز درختکاری و در هفته منابع طبیعی و در راستای اجرای سیاست های زیست محیطی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ، 2500اصله نهال از انواع درختان زیتون ، کاج ، اکالیپتوس ، سرو و...... در سایت خطوط 5و6و7 کنسانتره غرس شد . در این اقدام زیست محیطی که با مراسم نمادین همراه بود شرکت های گهرروش ، گل گهر و پاریزپیشرو مشارکت داشتند . همکاران گهرروشی شاغل در این سایت در کنار مسئولین عالی رتبه گل گهر و گهرروش در این روز هر کدام با دستان خود درختی را به زمین نشاندند تا در هفته منابع طبیعی اقدامی هر چند کوچک در راستای حفظ منابع طبیعی برداشته باشند .

 

آدرس كارخانه :  كيلومتر 55 جاده - شركت معدنی و صنعتی گل گهر (شركت گهرروش سيرجان)  - صندوق  پستی: 78185/519
تلفن :  41423238 - 034   فکس :   42251038 - 034  داخلي روابط عمومي:  3601

Template Design:Dima Group