983441423601+

 

مجمع عمومی عادی وفوق العاده سالیانه شرکت گهرروش با حضوربیش از 1000 سهامدار این مجموعه برگزارشد .دراین مجمع که درتاریخ 31/3/97 ودرمحل سالن ورزشی مجموعه هلال احمرسیرجان برگزار شد اعضاءجدید هیات مدیره این شرکت انتخاب شدند .براین اساس مهندس بابک نکویی با بیش از17000 رای برای اولین باربه عضویت هیات مدیره گهرروش درآمد و مهندس علی یوسفی هم که سابقه چندین سال حضور درهیات مدیره را دارد با 10900 رای عضویت برای دو سال دیگر درهیات مدیره تمدید شد دراین روز محمد عضدی بازرس پیشین گهرروش دررقابتی نزدیک با مهندس محمد شیبانی با رای نزدیک به 15000 عدد برای یکسال دیگر به عنوان بازرس علی البدل شرکت گهرروش انتخاب شد.

 

 

آدرس كارخانه :  كيلومتر 55 جاده - شركت معدنی و صنعتی گل گهر (شركت گهرروش سيرجان)  - صندوق  پستی: 78185/519
تلفن :  41423238 - 034   فکس :   42251038 - 034  داخلي روابط عمومي:  3601

Template Design:Dima Group