983441423601+

استخر مجموعه ورزشی گل گهر :

سانس آقایان سه شنبه ها ساعت 22الی 23:30

سانس بانوان کنسل میباشد 

 

استخر شهید مغفوری (اسدی) :

سانس آقایان یک شنبه ها ساعت 20 الی 21 و سه شنبه ها ساعت 21 الی 22

سانس بانوان کنسل میباشد

 

استخر صدف :

سانس آقایان دوشنبه ها 20 الی 21:30 و پنجشنبه ها ساعت 17:30 الی 19 

سانس بانوان سه شنبه ها ساعت 16 الی 17:30

جهت ثبت در خواست صدور کارت استخر گل گهر به لینک زیر مراجعه نمایید .

 

 

صدور کارت

 

آدرس كارخانه :  كيلومتر 55 جاده - شركت معدنی و صنعتی گل گهر (شركت گهرروش سيرجان)  - صندوق  پستی: 78185/519
تلفن :  41423238 - 034   فکس :   42251038 - 034  داخلي روابط عمومي:  3601

Template Design:Dima Group