983441423601+

آگهی و شرايط فراخوان انتخاب پيمانكار خدمات بيمه اي


شرکت گهر روش سيرجان در نظر دارد به منظور پوشش بیمه ای شامل: مسئوليت مدني شركت،عمر وحوادث کارکنان، بيمه آتش سوزي اموال و تجهیزات و بيمه شخص ثالث ماشين آلات خود نسبت به شناسایی و ارزيابي و انتخاب شرکت های بیمه ای معتبر و توانمند اقدام نماید، لذا بدینوسیله از کلیه شرکتها و يا دفاتر نمايندگي آنان که حائز شرایط و دارای مجوز، امکانات و توانایی انجام موضوع فراخوان باشند دعوت می گردد از تاریخ شنبه مورخ 95.11.2 جهت مشاهده شرايط ودريافت فرم ارزیابی مناقصه به سايت اين شركت به نشاني اينترنتي www.grsco.ir مراجعه و پس از تكميل فرم، پيشنهادات خود را همراه با پيش نويس قرارداد منضم به رعايت ضوابط خواسته شده در قالب پاكت در بسته حداكثر تا تاريخ 95.11.10 به آدرس: سيرجان كيلومتر 55 جاده شيراز، مجتمع معدني و صنعتي گل گهر - ساختمان اداري شركت گهر روش سيرجان دبیرخانه شركت تحویل نمایند و یا در مهلت مقرر به صورت پست سفارشی به آدرس صندوق پستي 78185519 ارسال فرمایند. ضمنا هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه بوده وشركت در رد يا پذيرش پيشنهادات مختار است.

 

 

جهت مطالعه شرايط عمومي اينجا كليك كنيد.

جهت دانلود فرم پيشنهاد بيمه اينجا كليك كنيد

آدرس كارخانه :  كيلومتر 55 جاده - شركت معدنی و صنعتی گل گهر (شركت گهرروش سيرجان)  - صندوق  پستی: 78185/519
تلفن :  41423238 - 034   فکس :   42251038 - 034  داخلي روابط عمومي:  3601

Template Design:Dima Group