آدرس شركت : سیرجان،کوی امام خیابان دکتر فاطمی،نبش آیت اله کاشانی،پلاک ۲۶

صندوق پستي ۷۸۱۶۹۵۹۳۷۹

شماره تماس دبيرخانه : ۴۱۴۲۳۲۳۸

تلفن:۴۲۲۵۶۶۰۲-۴۲۲۵۰۲۱۳-۰۳۴

فكس :۴۲۲۵۱۶۴۱-۴۲۲۵۱۰۳۸- ۰۳۴
شماره تماس روابط عمومي : ۴۱۴۲۳۹۶۷-۰۳۴۴۱۴۲۳۶۰۱
آدرس دفتر تهران :تهران،سعادت آباد،بلوار سعادت آباد،خیابان شانزدهم غربی،شماره ۴۸،طبقه ۵ ،واحد ۵۰۱

صندوق پستی:۱۹۹۷۹۸۶۴۷

تلفکس:۰۲۱۶۶۳۸۳۱۰۴

 

 

تماس با ما

  آدرس : سیرجان،کوی امام خیابان دکتر فاطمی،نبش آیت اله کاشانی،پلاک ۲۶

  صندوق پستی : ۷۸۱۶۹۵۹۳۷۹

  تلفن : ۴۲۲۵۰۲۱۳-۴۲۲۵۶۶۰۲ - ۰۳۴

  روابط عمومي : ۴۱۴۲۳۶۰۱ - ۰۳۴ 

  فکس : ۴۲۲۵۱۶۴۱-۴۲۲۵۱۰۳۸- ۰۳۴

  پست الکترونیک:  info@grsco.ir

Template Design:Dima Group