1- دستگاه سنگ شكن با ظرفيت 2000تن در ساعت ( 1 دستگاه) Giratory Crusher 2000 ton/h
2- دستگاه انباشت با ظرفيت 2000 تن در ساعت ( 1 دستگاه) Stacker 2000 ton/h
3- دستگاه برداشت با ظرفيت 2000 تن در ساعت ( 1 دستگاه) Reclaimer 2000 ton/h
4- خطوط خردايش و يا تغليظ خشك شامل سه خط جداگانه و شامل تجهيزات ذيل میباشد:

1- آسيابهاي نيمه خودشكن باظرفیت 800 تن در ساعت (3 دستگاه در دو خط جداگانه) Semi –Auto genius Mill 800 ton/h
2- مشعل هواي گرم ساخت شركت پيلارد،جهت گرم كردن مواد ( 3 دستگاه) Hotgas Generator
3- دستگاههاي انتقال دهنده مواد (نوارنقاله هابطول 7000 متر)(20 دستگاه) Belt Conveyor
4- دستگاههاي جداكننده مغناطيسي (24 دستگاه) Dry Magnet Separator
5- سيلوهاي ذخيره و واسطه مواد (8 عدد) Ore Bin
6- فن هاي مكنده / دمنده و احتراق (9 دستگاه) Air Fresh & Suction Fan
7- دستگاه هاي جداكننده كلاسيفاير و سيكلونها(15 دستگاه) Clasifire & Cyclon
8- دستگاههاي غبارگير(ESP) 3 دستگاه) Electrostatic Precipitator
9- دستگاه هاي غبارگيرتر (3 دستگاه) Wet Scrubber
5- خطوط خردايش بخش مواد ميدل يا تر شامل سه خط جداگانه و شامل تجهيزات ذيل میباشد:

1- آسيابهاي تر با ظرفيت 200 تن بر ساعت Hot Gas Generator 200 ton/h
2- جداكننده مغناطيسي تر با ظرفيت 120 تن بر ساعت (18 دستگاه) Wet Magnet Separator 120 ton/h
3- دستگاههاي خشك كن كنسانتره (رطوبت گيرديسك فيلتر) (4 دستگاه) Disc Filter
4- دستگاههاي وكيوم پمپ (4 دستگاه) Vaccume Pump
5- سيلوهاي مواد ميدل (3 دستگاه) Ore Bin
6- فيدرهاي سيلوهاي واسطه (3 دستگاه) Ore Bin Feederes
7- نوار نقاله هاي انتقال (9 دستگاه) Belt Conveyor
8- سيلوي ذخيره كنسانتره (1 سيلوي بتني4000 تني) Concentrate Bin (Concentrate)
9- سيلوي باطله (1 سيلوي بتني4000 تني) Tailing Bin (Concentrate)
10- سيلوي بارگيري كنسانتره(1 سيلوي بتني4000 تني) Loading Bin (Concentrate)
11- ايستگاه انتقال دهنده بار به خطوط ( 1 دستگاه) Transfer Tower
12- دستگاه استاكر/ ريكلايمر (جهت انباشت وبرداشت كنسانتره ازداخل پايل) (1 دستگاه) Stacker / Reclimer
13- ساير تجهيزات جانبي از قبيل كمپرسورخانه ، پست هاي برق ، اتاق هاي كنترل و قدرت و هواسازهاو...
14- ايستگاه سوخت : كه شامل شش عدد مخزن 000/000/1 ليتري جهت نگهداري مازوت مصرفي و گازوئيل به همراه پمپ خانه مربوطه جهت انتقال و ذخيره سوخت .
15- انبارهاي تجهيزات قطعات يدكي و تعميرات و نگهداري و ساختمان اداري .
لذا درراستاي نگهداري و بهينه سازي و رفع گلوگاههاي توليد دراين مجموعه عظيم توليدي ، اين شركت اقدام به بهينه سازي هاي ذيل نموده است كه بشرح اختصار ، باستحضار مي رسد :
1- حذف دستگاههاي باكت الواتورها كه بعنوان گلوگاه بزرگ در جهت توليد بوده اند و جايگزيني بصورت طراحي و ساخت و اجراي سه مجموعه نوار نقاله و انتقال مواد به بالاي سيلوهاي واسطه از طريق اين نوار نقاله .
2- حذف و طراحي و ساخت دو عدد سيلوي واسطه جديد و ارتباط دادن تمامي اين سيلوها به يكديگر جهت استفاده بيشتر از ظرفيت .
3- طرح استفاده و جايگزيني آب شور به جاي آب خام بدليل كمبود و استفاده بهينه از آب خام شيرين منطقه طرح جايگزيني استفاده از آب شور معدن كه بصورت يك عامل مزاحم در معدن جهت حفاري ميباشد و صرفه جوئي در مصرف آب خام با اجراي يك دستگاه پمپ خانه و خطوط انتقال به كارخانه و استفاده در محلهاي مورد نظر در حدود 2000 m3/day ازمصرف آب خام صرفه جوئي گرديده است.
4- جايگزيني لوله هاي پلي اتيلن به جاي كربن استيل كه باعث خردايش شديد بوده اند از ديگر طرحهاي اجرا شده در كارخانه مي باشد .
5- طراحي و ساخت و نصب يكدستگاه نوارنقاله (CV 104/B) به طول 1400 متر جهت انتقال مواد ورودي به سيلوهاي تغذيه به موازات نوارقبلي (CV104) كه قابليت افزايش باردهي به كارخانه رابه دوبرابرافزايش داده است .
6- طراحي و بهينه سازي و خارج سازي بار در گردش در آسيابهاي خشك كه باعث افزايش راندمان و فيد ورودي به آسيابها به مرز 40 % و افزايش توليد كنسانتره تا مرز 20 % و دپو كردن بار سنگ آهن يا كنسانتره 50 درصدي كه خود يكي از طرحهاي موفق بوده است .
7- غييرساختاروطراحي جديد تمامي شوتهاي ورودي و خروجي نوارنقاله ها كه باعث خردايش و مصرف بسيار زياد ورق ضد سايش مي گرديد و جايگزيني با لاينرضد سايش
8- جايگزيني سراميك صنعتي ضدسايش دراكثرسيكلونها وكلاسيفايرها كه داراي سايش و فراوان بوده اند
9- راه اندازي خط سوم طرح توسعه با سرعت فوق العاده با توجه به تجربيات قبلي پرسنل اين شركت به راندمان 100 % رسيدن در ماه اول توليد .
10- جايگزين كردن اكثر قطعات خارجي با قطعات ساخت داخل و رسيدن به حد مطلوب و قابل رقابتي و حتي بيشتر با نوع خارجي
11- ساخت دو نمونه از پمپ هاي خارجي با امكانات داخلي و استفاده در خطوط توليد
12- طراحي و ساخت و نصب يك دستگاه نوار نقاله بطول40 متر (13 CV 103) جهت استفاده ازتغذيه مستقيم در هنگام توقف دستگاه ريكلايمر جهت باردهي به آسيابها و جلوگيري از عدم توقف خطوط
13- طراحي ، ساخت ونصب يكدستگاه نوار نقاله بطول40 متر (13 CV 106)و شوت دوراهي و تغيير در طراحي يكدستگاه نوارنقاله(13 CV 131) جهت انتقال مواد ميدل به نوارنقاله باطله و كنسانتره در هنگام توقف خطوط ميدل و آسيابهاي تر كه باعث جلوگيري از توقف خطوط توليد خشك گرديد
14- طراحي وتغيير طرح نوار نقاله هاي موجود جهت افزايش ظرفيت باردهي و استفاده از ظرفيت بيشتر افزايش توليد ايجاد شده .
15- و ساير طرح ها و تغييرات جزئي كه در جهت پروسس و برنامه نرم افزاري كنترلي و برقي صورت پذيرفته كه تماماً در صورت نياز در گل گهر قابل رويت و بررسي مي باشند

پروژه های انجام شده
پروژه (1)
طراحي ، ساخت و نصب يك دستگاه نوار نقاله بطول 40 متر (13CV 106) و شوت دوراهي و تغيير در طراحي يكدستگاه نوارنقاله (13CV 131) جهت انتقال مواد ميدل به نوارنقاله باطله و كنسانتره در هنگام توقف خطوط مبدل و آسيابهاي تـر.
پروژه (2)
طرح جايگزيني استفاده از آب شو ر معدن كه بصورت يك عامل مزاحم در معدن جهت حفاري ميباشد و به منظور صرفه جوئي در مصرف آب خام با اجراي يك دستگاه پمپ خانه و خطوط انتقال به كارخانه
پروژه (3)
طراحي و ساخت و نصب يكدستگاه نوارنقاله ( CV 104/B)به طول 1400 متر جهت انتقال مواد ورودي به سيلوهاي تغذيه به موازات نوارقبلي ( CV 104)به منظور افزايش باردهي به كارخانه
پروژه (4)
طراحي و بهينه سازي و خارج سازي بار در گردش در آسيابهاي خشك به منظور افزايش راندمان و فيد ورودي به آسيابها به مرز 40 % و افزايش توليد كنسانتره تا مرز 20 % و دپو كردن بار سنگ آهن يا كنسانتره 50
پروژه (5)
حذف دستگاه هاي باكت الواتورها كه بعنوان گلوگاه بزرگ در جهت توليد بوده اند و جايگزيني بصورت طراحي و ساخت و اجراي سه مجموعه نوار نقاله و انتقال مواد به بالاي سيلوهاي واسطه از طريق اين نوار نقاله

پروژه های در دست اقدا م شرکت گهرروش شامل فولاد تنبور،کارگاه ساخت وسالن چند منظوره ورزشی می باشد که هر کدام از آنها در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند.

تماس با ما

  آدرس : سیرجان،کوی امام خیابان دکتر فاطمی،نبش آیت اله کاشانی،پلاک ۲۶

  صندوق پستی : ۷۸۱۶۹۵۹۳۷۹

  تلفن : ۴۲۲۵۰۲۱۳-۴۲۲۵۶۶۰۲ - ۰۳۴

  روابط عمومي : ۴۱۴۲۳۶۰۱ - ۰۳۴ 

  فکس : ۴۲۲۵۱۶۴۱-۴۲۲۵۱۰۳۸- ۰۳۴

  پست الکترونیک:  info@grsco.ir

Template Design:Dima Group