۴-پروژه خط انتقال دوغاب طرح تکمیلی خط چهارم به تیکنر مرکزی
کارفرما شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
شرکت گهر روش سیرجان پیمانکار PC
مشاور: شرکت جویاب نوب

Template Design:Dima Group